Kontakt

Laboratorium Technik Biologii Molekularnej
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
tel. 61 829 5736 e-mail: seq@amu.edu.pl (informacje o zamówieniach)
tel. 61 829 5739 e-mail: amuseq@amu.edu.pl (kontakt w sprawie płatności)